ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ > ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ
 

Form 1 TO 5

4_1A

4_1B

 
 

© 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ : WebDreams India