ವಿಭಾಗಗಳು > ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು
 

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳು

ಅ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಆ. ಜಾನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಇ. ಜನಪದ ಸಂವಹನ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಈ. ಜನಪದ ಕಲೆ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಉ. ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಊ. ಎಂ.ಬಿ.ಎ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

 
 

© 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ : WebDreams India